" Baruipur Seminarians 2017 - 2018 "
Sl. No Name Date Of Birth Place
01. Br. Amrit Ekka 16.11.86 OTC, Shillong
02. Br. Sanjay Minj 19.05.91 OTC, Shillong
03. Br. Rajen Simon Singh 08.03.89 Morapai
04. Br. Sarojit Mandal 27.01.93 Sajnaberia
05. Br. Biswajit Naskar 25.09.90 Gosaba
06. Br. Johon Arup Pore 02.02.91 AC, Gopalpur
07. Br. Saptarshi Biswas 10.09.93 AC, Gopalpur
08. Br. Sanjoy Dhara 26.11.95 MSC, Barrackpore
09. Br. Mrinmoy Sardar 06.11.96 AC, Gopalpur
10. Br. Sourav Kayal 24.05.94 AC, Gopalpur
11. Br. Prosenjit Ghanta 12.12.92 Amghata
12. Br. Kishor Naiya 02.05.96 Amghata
13. Br. Satyajit Naskar 15.01.98 Amghata
14. Br. Swarup Pore 25.09.93 Amghata
15. Br. Uday Mondal 05.09.95 Amghata
16. Br. Sajol Malik 07.11.98 Samarpan
17. Br. Babla Naskar 21.09.98 Samarpan
18. Br. David Panja 14.08.98 Samarpan
19. Br. Pritam Mondal 17.02.01 Samarpan
20. Br. Souharda Sardar 01.04.01 Samarpan
21. Br. Soumik Mondal 18.08.02 Samarpan
22. Br. Animesh Dalui 07.12.00 Samarpan
23. Br. Nayan Bor 28.01.00 Samarpan