Raghabpur

ST. JOSEPH’S CHURCH, RAGHABPUR

Established 1891
Address Catholic Church, Raghabpur, P.O. Nepalgunj, Kolkata 700 103.
Phone No (033) 2497 4021
Catholics Total- 6848
Sub-Stations Gostomath, Hogolkuria, Salpukur, Debipur, Balarampur,
Chak Rosul Mammud – Kaikhali, Keoradangi, Nursikdarchak
Rel. Staff Fr. Patrick Walsh S.J.,  Superior.
Fr. Salvator Murmu S.J., Parish PriestFr.  Joseph Toppo, S.J., Curate
Fr. Johnson Padiyara, S.J.
Rel. Institutes: 1. St Anne’s Convent, Raghabpur.
2. St. Anne’s Convent, Gobrachak.3. St. Mary’s Residence – Kalahrdaya, Bakeshwar
4. Holy Cross Sisters – Kalahrdaya, Bakeshwar.
School & College 1. St. Paul’s High and Higher Secondary School, Raghabpur.
2. St Anne’s Free Primary School, Raghabpur.3. St. Xavier’s College (Autonomous), Kolkata, Raghabpur Campus
Lay/ other Associations Parish Councils, S.V.P, C.L.C, Youth, Altar Servers

 

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Baruipur Diocese

June 6, 2017June 6, 2017

Baruipur Diocese

June 6, 2017

News & Update

June 6, 2017

News Here

February 23, 2017February 23, 2017
Baruipur Diocese.