18. ST. JOSEPH'S CHURCH, RAGHABPUR
Established: 1891

Address
Catholic Church, Raghabpur, P.O. Nepalgunj, Kolkata 700 103.


Phone No
(033) 2497 4021


Mob
9051585750   

Email

patwalshsj@gmail.com


Catholics
Total - 6848


Sub-Stations
Gostomath, Hogolkuria, Salpukur, Debipur, Balarampur, Chak Rosul Mammud - Kaikhali, Keoradangi, Nursikdarchak.


Rel. Staff
1. Fr. Patrick Walsh S.J., Superior, Asst. Parish Priest
2. Fr. Salvator Murmu, S.J. - Parish Priest
3. Fr. Joseph Toppo, S.J., Curate
4. Fr. Johnson P., S.J.
5. Fr. Zenith William, S.J.
6. Fr. Sahaya Jude, S.J.
7. Sch. M. P. Raju, S.J.


Religious Institutes
1. St Anne's Convent, Raghabpur.
2. St. Anne's Convent, Gobrachak.
3. Holy Cross Convent (SCC), Hogalkuria.
4. Holy Cross Convent (HCM), Bakeswar
5. St. Xavier's College, Kolkata - Raghabpur Campus


Schools
1. St. Paul's High and Higher Secondary School, Raghabpur.
2. St Anne's Free Primary School, Raghabpur.


Lay/ other Associations
Parish Councils, S.V.P, C.L.C, Youth, Altar Servers